Oferta

 

   OFERTA   PRZEDSZKOLA  

 

Gwarantujemy:

 

W ramach zajęć podstawowych gawrantujemy realizację programu wychowania przedszkolnego, między innymi :

* zajęcia dydaktyczne,

* zajęcia plastyczne, muzyczne,

* gimnastykę ogólnorozwojową,

* gry,

* zabawy i taniec.

 

Ponad to dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych płatnych:

 

- język angielski - dwa razy w tygodniu ( dzieci 3,4 letnie - 15 minut, dzieci 5,6 letnie - 30 minut)

- rytmika - raz w tygodniu, 30 minut wszystkie grupy.

 

 

Realizujemy:

 

* program ekologiczny ,,EKOPRZYJACIEL" pod patronatem Kuratorium Oświaty w Krakowie i Sejmiku Małopolskiego,

* program przyrodniczy ,,Kubusiowi Przyjaciele Przyrody,"

* program ,,Dodaj język polski do ulubionych"

* program ,,Akademia Super Przedszkolaka"

* program ,,Czyste powietrze wokół nas"

* program ,,Akademia Zdrowego Przedszkolaka"

* program ,,Akademia Aquafresh."

 

 

 

Dzięki realizacji ww. programów otrzymaliśmy certyfikaty:

,,Placówka Przyjazna Środowisku"

,,Kubusiowi Przyjaciele Parzyrody."

 

 

* projekty unijne, dzięki którym nasze przedszkolaki bezpłatnie uczą się języka angielskiego:

 

- ,,Czarodziejskie słówka" (2009/2010)

- ,,Angielskie nutki (2010/2011)

- Wesoły angielski" (2011/2012)

 

 

Uczestniczymy:

 

* w akcjach charytatywnych tj.: ,,Góra Grosza", ,,Podziel się zabawką", zbiórka słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka, zbiórka plastikowych zakrętek,

* akcjach przyrodniczo - ekologicznych tj.: ,,Sprzątanie Świata", zbiórka surowców wtórnych.

* konkursach organizowanych przez inne przedszkola gminne oraz Ośrodki Kultury.

 

 

Proponujemy:

 

* zajęcia otwarte dla rodziców,

* dni otwarte przedszkola dla dzieci, które będą uczęszczać do naszego przedszkola,

* wycieczki do teatru i krajoznawcze,

* współpracę z rodzicami, środowiskiem lokalnym i dalszym,

* wystawy prac dzieci na terenie przedszkola i biblioteki,

* uczestnictwo w uroczystościach przedszkolnych tj.: ognisko integracyjne, ,,Pasowanie", ,,Andrzejki", ,,Mikołajki", ,,Dzień Górnika", ,,Wigilia", ,,Dzień Babci i Dziadka", bal karnawałowy, ,,Powitanie wiosny", ,,DZień Mamy i Taty", ,,Festyn rodzinny", ,,Dzień Dziecka", zakończenie roku szkolnego,

* opiekę logopedy ( co dwa tygodnie),

* kontakt z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną,

* spotkania z psychologiem na terenie przedszkola.

 

 

 

 TO WSZYSTKO DLA NASZYCH MILUSIŃSKICH,

ICH WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU ORAZ DOBREGO SAMOPOCZUCIA!!!