Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025

Nasze przedszkole otrzymało dofinansowanie na zakup książek dla dzieci, w ramach ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 - 2025"...

 

 

Nazwa programu:  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 został ogłoszony nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji programu. Nasze przedszkole również złożyło taki wniosek.  Ministerstwo Edukacji i Nauki rozstrzygnęło nabór wniosków na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych w roku 2021 w ramach Priorytetu 3 Programu. Wśród tegorocznych beneficjentów którzy otrzymają dofinansowanie na realizację złożonych wniosków  znalazło się również nasze przedszkole.

Nazwa zadania: 3.1. Zakup nowości wydawniczych dla placówek wychowania przedszkolnego.

Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 obejmuje lata od 2021 do 2025r. Wspiera on organy prowadzące placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe oraz biblioteki pedagogiczne. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ma temu sprzyjać min. zwiększenie dostępu dzieci w wieku przedszkolnym do nowości wydawniczych w placówkach wychowania przedszkolnego. Operatorem Priorytetu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Wartość dofinansowania i całkowita wartość zadania:

Udzielone wsparcie finansowe w ramach programu zostanie przeznaczone na zakup nowości wydawniczych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Wysokość wsparcia dla naszego przedszkola wynosi 2 500,00 złotych. Całkowita wartość zadania to kwota 3125,00 złotych.

Działania:

W ramach zaplanowanych działań  w naszym przedszkolu zostaną zrealizowane takie formy jak:

  • ,,Bajkowe czytanie”- udział zaproszonych członków rodzin; przedszkolaków w promowaniu czytelnictwa poprzez czytanie różnych propozycji literatury dziecięcej na terenie przedszkola;
  • ,,Kącik Molika książkowego” – codzienne, popołudniowe czytanie dzieciom przez nauczycieli literatury dziecięcej, np.: wierszy, opowiadań, bajek, legend, itp.;
  • Projekt ,,Mały Miś” - jest to Międzynarodowy Projekt Edukacyjny realizowany w naszym przedszkolu od 2019r. Wszystkie podejmowane działania opierały się na postaci Małego Misia. Każda grupa przedszkolna miała swojego pluszowego misia, który wędrował razem z dziećmi do ich domów. Następnie dzieci wraz z rodzicami czytały misiowi swoje ulubione bajki i dokumentowały wizytę misia poprzez prowadzenie dzienniczka czytelniczego, w którym zapisywano tytuł przeczytanego utworu, umieszczano rysunek przedstawiający jego treść oraz podpis małego czytelnika w postaci odrysowanej lub odbitej dłoni. Ze względu na pandemię zamiast misia w tym roku szkolnym wędrować będą zalaminowanesylwety misi. Natomiast kartka dzienniczka zostanie przekazana dzieciom w zdezynfekowanej koszulce na dokumenty;
  • Ogólnopolska akcja „Cała Polska czyta dzieciom”– jest to kampania społeczna, której główne hasło brzmi: „Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!”. Nasze przedszkole angażuje się co roku w akcję poprzez zapraszanie gości do przedszkola, również tych ze środowiska lokalnego, którzy czytają dzieciom wybrane opowiadania lub wiersze;
  •  Bookcrossing – Jest to forma popularyzowania książek i czytelnictwa poprzez nieodpłatne ich przekazywanie metodą „podaj dalej”. Bookcrossing polega na zostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych, jak również na specjalnie przeznaczonych do tego celu półkach (stoliki, regały, gabloty, biblioteczki plenerowe). W naszym przedszkolu na głównym korytarzu został stworzony ogólnodostępny kącik czytelniczy. Rodzice i dzieci, na specjalnie do tego przeznaczonym regale, mogli odnaleźć różnorodne książki z literatury dziecięcej, które cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony małych czytelników. Akcja wymiany książek dla dzieci na terenie przedszkola odbywa się z zachowaniem  zasad bezpieczeństwa obowiązujących w czasie pandemii. Książki oddawane przez dzieci na wymianę poddawane są kwarantannie;
  • ,,Nasi wielcy polscy autorzy” – projekt realizowany wspólnie z Biblioteką Publiczną we Włosienicy. Poznanie sylwetek i przybliżenie twórczości autorów takich jak. Ewa Szelburg   - Zarembina, Janina Porazińska, Ludwik Jerzy Kern, itp. poprzez udział przedszkolaków w comiesięcznych warsztatach organizowanych wspólnie z panią bibliotekarką w  bibliotece;
  • ,,Razem ze szkołą” – promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków poprzez  słuchanie czytanych  i nagrywanych wierszy przez uczniów klas I – III;
  • ,,Rodzinne recytowanie” - konkurs recytatorski dla dzieci i rodziców i pozostałych członków rodzin, polegający na wspólnej nauce wybranego wiersza,  recytacji, nagraniu  oraz przesłaniu nagrania do przedszkola. Nagrody dla wszystkich uczestników.

Bardzo się cieszymy że udało się nam pozyskać te środki, dzięki którym wzbogaci się nasza biblioteczka.