O jednostce

 

 

 

 

 

Przedszkole Samorządowe we Włosienicy mieści się przy ulicy Józefa Suskiego 35. Zajmuje część budynku bliźniaczego, którego drugą część zajmuje Ośrodek Zdrowia. Przedszkole jest po gruntownym remoncie i rozbudowie zakończonej w sierpniu 2014r. Obecnie budynek prezentuje się imponująco zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Sale są przestronne, kolorowe, w każdej sali znajdują się łazienki dla dzieci, kuchnia jest duża, funkcjonalna i wyposażona w nowoczesny sprzęt. W budynku znajdują się również pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz pomieszczenia gospodarcze.

Dzięki rozbudowie w przedszkolu znajdują się trzy oddziały do których uczęszcza 75 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Dyrektorem przedszkola jest mgr Leokadia Kukla. 

 

Nasza placówka funkcjonuje od godziny 6.00 do 16.00.

 

Zapewniamy opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tworząc warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie ,,dojrzałości szkolnej." Wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach społeczno - kulturowo - przyrodniczych.

 

Nasza misja - ,,Przedszkole, to nasz drugi dom, to źródło twórczych inspiracji dziecka."

 

Nasza wizja 

- wspomagamy twórczy rozwój poprzez zajęcia rozwijające talenty tkwiące w każdym dziecku,

- traktujemy każde dziecko indywidualnie, sprawiając, że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe,

- dajemy dzieciom możliwość wszechstronnego, bezpiecznego i radosnego rozwoju,

- współpracujemy z rodzicami oraz ze specjalistami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

- zapewniamy wysoko wykwalifikowanych, twórczych, kreatywnych nauczycieli stale doskonalących się, po to aby dobrze służyć dzieciom.

 

Współpracujemy:

z rodzicami, ze środowiskiem lokalnym oraz innymi placówkami oświatowymi naszej gminy.

 

Oferujemy:

zajęcia dodatkowe dla dzieci zgodnie z wyborem rodziców: zajęcia taneczne, nauka języka angielskiego, warsztaty teatralne, warsztaty plastyczne, warsztaty ekologiczne, które są prowadzone nieodpłatnie przez naszych nauczycieli oraz teatrzyki na terenie przedszkola, jak również wyjazdy na spektakle dziecięce do teatru i Oświęcimskiego Centrum Kultury.

 

Organizujemy:

szereg imprez i uroczystości nie tylko dla naszych wychowanków, ale również dla ich rodziców i dzieci z poza przedszkola, np: ,,Ślubowanie", ,,Andrzejki", ,,Mikołajki", ,,Dzień Górnika", ,,Dzień Babci i Dziadka", ,,Zabawa karnawałowa", ,,Festyn rodzinny", ,,Dzień Mamy i Taty", ,,Dzień Dziecka", Olimpiady sportoweitp.

 

 

ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA !!!

 

 

 

 

 

GALERIA