Struktura organizacyjna

KADRA -  Przedszkola Samorządowego we Włosienicy

 

W naszym przedszkolu fachową i profesjonalną opiekę nad wychowankami, gwarantują bardzo dobrze przygotowani do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym pedagodzy, którzy dbają o ich wszechstronny rozwój.

 

  mgr Leokadia Kukla - dyrektor                                                                      

                            mgr Urszula Marchewka - nauczyciel

                            mgr Krystyna Momot - nauczyciel

                            mgr Barbara Szubert - nauczyciel

                            mgr Klaudia Ostrowska - nauczyciel

                           mgr Joanna Rybarczyk  - nauczyciel

                                  Urszula Sanak    -   nauczyciel

                           mgr Anna Jasińska - logopeda

                           mgr Barbaa Bajorska - Mąkina - logopeda

 

 

 

O domową atmosferę panującą w naszym przedszkolu dba również personel administracyjno - obsługowy:

 

 

                                                             

Małgorzata Bartula - intendentka

Agnieszka Kręcichwost - woźna

Grubka Stanisława - woźna

Elżbieta Czaja - woźna

 

Maria Jurecka - kucharka

Ewelina Kuglin - pomoc kucharki

Piotr Kwaczała - gospodarz obiektu