Dzień przedszkolaka

 

 

RAMOWY   ROZKŁAD   DNIA

 

 

600  - 800 - schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy w kącikach zainteresowań, gry stolikowe, zabawy dzieci według własnych pomysłów i zainteresowań lub przy niewielkim udziale nauczyciela.

 

    800 - 1300 - REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

 

800 820 - zabawy integracyjne ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, słuchową,  grafomotorykę. Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniami dzieci. Zestaw zabaw ruchowych. 

                                                                                                                              

 820 - 830 - przygotowanie do śniadania, wyrabianie nawyków higieniczno - sanitarnych, kulturalnych i samoobsługowych.

 

 

830 - 900   -   ŚNIADANIE

 

 

900 - 1115 - realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, w zespołach i indywidualne, według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Spacery, zabawy w sali i na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe.

                                                         

 

1115 - 1130 - przygotowanie do obiadu, wyrabianie nawyków higieniczno - sanitarnych, kulturalnych i samoobsługowych.                                             

                                                                                                                                              

                            1130 - 1200     -     OBIAD

 

 

1200 - 1400 - dzieci 3 i 4 letnie leżakowanie. Dzieci 5 i 6 letnie ćwiczenia utrwalające tematykę zajęć dydaktycznych, praca indywidualna z dziećmi. Relaksacja - słuchanie czytanych przez nauczyciela bajek, oglądanie książeczek, zabawy z tekstem, itp. Zajęcia dodatkowe (rytmika, język angielski).

 

 

 

1400 - 1430 - PODWIECZOREK

 

 

1430 - 1600 - ćwiczenia indywidualne z dziecmi dostosowane do ich potrzeb i możliwości. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne i inne. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci do domu.

                                                                                                                                          

 

 

Autor: Barbara Szubert