Zagrożenie zanieczyszczeniem powietrza

W dniu 3 marca 2021 r. obowiązuje 3 stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza dla powiatu oświęcimskiego, z uwagi na ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu PM10 ze względu na zwiększoną emisję zanieczyszczeń oraz niekorzystne warunki meteorologiczne.

Stan powietrza można sprawdzać na bieżąco za pośrednictwem sensorów Airly.

 

Obowiązujące ograniczenia

 

1. Zakaz eksploatacji kominków i ogrzewaczy pomieszczeń na węgiel lub drewno (kozy, piece kaflowe), jeżeli nie stanowią jedynego źródła ciepła.

 

2. Zakaz eksploatacji źródeł ogrzewania na paliwa stałe (węgiel, biomasa) w przypadku możliwości zastosowania alternatywnego ogrzewania.

 

3. Zakaz stosowania dmuchaw do liści.

 

4. Zakaz prac budowlanych związanych z emisją pyłu do powietrza w obszarach zabudowanych (za wyjątkiem remontów awaryjnych i interwencyjnych)

 

 

Zalecenia zdrowotne

  • Rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz, jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból gardła.
  • Ogranicz wietrzenie pomieszczeń.
  • Unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. korzystania z samochodu, używania dmuchaw do liści, rozpalania ognisk.

 

Dodatkowe zalecenia dla osób o większej wrażliwości na zanieczyszczenie powietrza

(dzieci i młodzież, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami układu oddechowego lub krwionośnego, osoby zawodowo narażone na zapylenie oraz osoby palące papierosy i bierni palacze)

  • Ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz.
  • Nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach.
  • Osoby z astmą mogą silniej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie.
  • W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

 


 

Dowiedz się więcej:

 

 

Tagi