Wyniki egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnych w gminie Oświęcim

Do Urzędu Gminy Oświęcim dotarły dane podsumowujące wyniki egzaminów kończących gimnazja i szkoły podstawowe.

Nasi ósmoklasiści wypadli naprawdę świetnie. Testy w większości szkół zostały ocenione powyżej średniej, dzięki czemu gmina Oświęcim może się poszczycić najlepszymi wynikami egzaminów ósmoklasisty w powiecie: język polski – 3 miejsce, matematyka i język angielski – 1 miejsce.

W naszej gminie najlepszą pod tym względem okazała się Szkoła Podstawowa w Grojcu, ale chlubny wynik wypracowany został wspólnie przez wszystkie szkoły

 

Wyniki egzaminów gimnazjalnych kształtują się następująco:

 

Gimnazjum w Zaborzu wypadło w egzaminach lepiej, niż gimnazjum w Rajsku.

Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia czy szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 przedziałów wyników.

 

nazwa stanina przedziały wyników
wyrażone w %
procent wyników
zawarty w  przedziale
1 - najniższy poniżej 4 4
2 - bardzo niski 4-10 7
3 - niski 11-22 12
4 - niżej średni 23-39 17
5 - średni 40-59 20
6 - wyżej średni 60-76 17
7 - wysoki 77-88 12
8 - bardzo wysoki 89-95 7
9 - najwyższy powyżej 95 4

 

Tagi