Inwentaryzacja źródeł ogrzewania

W pierwszym tygodniu lipca rusza inwentaryzacja źródeł ogrzewania na terenie gminy Oświęcim. Ankieterzy odwiedzą wszystkie budynki w naszej gminie i poproszą o informacje dotyczące samych nieruchomości oraz sposobu ich ogrzewania (rodzaju paliwa i stosowanych urządzeń).

Zebrane podczas inwentaryzacji dane zostaną użyte wyłącznie do zadań związanych z ochroną środowiska realizowanych przez Urząd Gminy Oświęcim. Informacje te w szczególności posłużą do oszacowania, ile przestarzałych ale wciąż funkcjonujących pieców wymaga wymiany.

 

Zgodnie z uchwałą antysmogową od 2023 roku w całej Małopolsce zacznie obowiązywać zakaz eksploatacji pozaklasowych kotłów na paliwa stałe, potocznie zwanych kopciuchami. Dysponując danymi, jakich pieców używają właściciele budynków, Urząd Gminy Oświęcim będzie mógł zaoferować pomoc tym osobom, które najbardziej jej potrzebują.

 

Informacje zgromadzone w ramach inwentaryzacji będą również pomocne staraniach samorządu o zewnętrzne środki finansowe przeznaczone na dotowanie wymiany starych kotłów. Ponadto zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, przyjętym uchwałą nr XXXII/451/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r., gminy powinny przygotować i na bieżąco aktualizować bazę inwentaryzacji źródeł ciepła.

 

Gmina Oświęcim zleciła przeprowadzenie inwentaryzacji firmie Atmoterm S.A. Przeszkoleni przez nią ankieterzy będą się legitymować odpowiednimi identyfikatorami. Uprzejmie prosimy mieszkańców, którzy z różnych względów nie będą mogli udzielić informacji ankieterowi, o wypełnienie ankiety, która jest dostępna tutaj.

 

Wszelkich informacji na temat inwentaryzacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Oświęcim – Wydział Ochrony Środowiska, w siedzibie Urzędu (ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, pokój nr 26), pod numerem telefonu 33/844-95-66, w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki, środy, czwartki w godzinach od 7:30 do 15:30, wtorki w godzinach od 7:30 do 16:30, piątki w godzinach od 7:30 do 14:30) lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: powietrze@gminaoswiecim.pl