Rekrutacja na rok 2024/2025

Ważne informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2024/2025...

Szanowni Państwo,

Informujemy że zgodnie z Zarządzeniem Nr 19/2024 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 9 stycznia 2024 r. (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2024), składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim, będzie odbywać się od 19 lutego do 8 marca 2024 r.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie będą brały udziału w rekrutacji. Rodzice/opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2024/2025r. (załącznik do pobrania). Deklaracje zostaną również rozdane w przedszkolu. Termin składania deklaracji do 12.02.2024r.

Rodzice którzy mają zamiar zapisać dziecko do przedszkola zobowiązani są wypełnić Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego we Włosienicy  wraz z załącznikami i dostarczyć go do placówki w dniach od 19.02.2024 do 08.03.2024 (załącznik do pobrania). Wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie.

Zasady postępowania rekrutacyjnego określa „Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego we Włosienicy” (w załączniku).

Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone są w Uchwale Rady Gminy Oświęcim nr XVI/150/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. oraz w Uchwale Rady Gminy Oświęcim nr XVIII/168/20 z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie  zmiany Uchwały nr XVI/150/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. (w załączniku)

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego
na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

19 lutego - 08 marca 2024 r.

18 - 26 kwietnia 2024 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

11 - 13 marca 2024 r.

6 - 8 maja 2024 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 marca 2024 r.

10 maja 2024 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

21 - 22 marca 2024 r.

13 – 14 maja
2024 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 marca 2024 r.

17 maja 2024 r.

Dokumenty określające zasady rekrutacji dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim:

Zarządzenie Wójta nr 19/2024 z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do szkół, przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Gminę Oświęcim

Uchwała Rady Gminy Oświęcim nr XVI/150/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Rady Gminy Oświęcim nr XVIII/168/20 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/150/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 grudnia 2019 r. dotyczącej określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Tagi