Dyżur wakcyjny

Dyrektor Przedszkola Samorządowego we Włosienicy ogłasza od 10.05.2023r. do 21.05.2023r. zapisy dzieci na pobyt w okresie wakacyjnym...

Szanowni Rodzice

Dyrektor Przedszkola Samorządowego we Włosienicy ogłasza od 10.05.2023r. do 21.05.2023r. zapisy dzieci na pobyt w okresie wakacyjnym.

W tym roku szkolnym przedszkole będzie otwarte od 01.07.2023r. do 31.07.2023r.

Rodzice dzieci chętnych na pobyt wakacyjny są proszeni o zapis dziecka poprzez pobranie z kancelarii bądź ze strony internetowej przedszkola deklaracji dotyczącej pobytu dziecka w okresie wakacji i złożenie tej deklaracji do kancelarii przedszkola w w/w terminie.

Rodzice którzy chcą zapisać swoje dzieci na pobyt wakacyjny w innym okresie do przedszkoli naszej gminy, pobierają wniosek o przyjęcie dziecka, którego dane po jego wypełnieniu potwierdzają u dyrektora przedszkola macierzystego, a następnie składają do wybranej placówki.

W roku szkolnym 2022/2023 opieka wakacyjna w dyżurujących przedszkolach, będzie organizowana zgodnie z zarządzeniem Nr 237/2022 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu przedszkoli samorządowych oraz oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Oświęcim na rok szkolny 2022/2023.

Dokładnych informacji zainteresowanym rodzicom udziela dyrektor przedszkola – nr tel. 33 84 231 89.

Przedszkola Gminy Oświęcim w okresie wakacji będą działały w następujących terminach:

Dyżur

Nazwa przedszkola

Adres

Telefon

1.08.2023- 31.08.2023

Przedszkole Samorządowe w Zaborzu

Zaborze,

ul. Grojecka 54,    

32-600 Oświęcim

33 842 29 37

1.08.2023- 31.08.2023

Przedszkole Samorządowe  w Rajsku

Rajsko,                 

ul. Rabatkowa 2.     32-600 Oświęcim

33 843 25 90

1.07.2023- 31.07.2023

Przedszkole Samorządowe  we Włosienicy

Włosienica,          

ul. J. Suskiego 35,       32-642 Włosienica

33 84 231 89

1.07.2023 - 16.07.2023

Przedszkole w Zespole Szkolno - Przedszkolnym   w Brzezince

Brzezinka,             

ul. Czernichowska 2,      32-600 Oświęcim

33 843 22 80

1.07.2023-31.07.2023

Przedszkole Samorządowe  w Grojcu

Grojec,                  

ul. Główna 1,                32-615 Grojec

33 842 82 25

1.08.2023-31.08.2023

Przedszkole Samorządowe w Porębie Wielkiej

Poręba Wielka       

ul. Wadowicka 69,    32-600 Oświęcim

33 842 84 02

1.07.2023 – 31.07.2023

Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym     w Harmężach

Harmęże,               

ul. Borowskiego 30, 32-600 Oświęcim

33 843 03 18

33 843 09 55

17.07.2023 – 31.07.2023

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej  w Zaborzu

Zaborze,          

ul. Jezioro 2,               

32-600 Oświęcim

33 844 02 19

 

https://cuw.gminaoswiecim.pl/pl/2302/21627/przerwy-i-dyzury-wakacyjne-w-przedszkolach-samorzadowych-i-oddziale-przedszkolnym-w-roku-szkolnym-222-223.html

1. Dyżury wakacyjne;
2. Zarządzenie Wójta w w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu przedszkoli samorządowych oraz oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Oświęcim na rok szkolny 2022/2023.

Tagi