Biedronki

Biedronki poznają prawa dziecka...

 W przeddzień rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka i ustanowionego Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, Biedronki przyszły do przedszkola ubrane na niebiesko. Tego dnia ćwiczyły współpracę w mniejszych grupach. Oczywiście w pierwszej kolejności omówiliśmy temat praw dziecka, wyjaśniliśmy sobie co się pod nimi kryje i podawaliśmy sobie przykłady sytuacji, które pomogły nam zrozumieć, w jaki sposób nasze prawa mogą być przestrzegane. Wysłuchaliśmy historii chłopca, który dzięki nowemu koledze zrozumiał, że wygląd i pochodzenie nie mają znaczenia i nie stoją na przeszkodzie do przyjaźni. Następnie, doskonaliliśmy nasze umiejętności matematyczne, spostrzegawczość oraz umiejętność logicznego myślenia. Jednak skupiliśmy się na pracy grupowej, która miała nam pokazać, jak ważna jest umiejętność komunikowania się, słuchanie wypowiedzi innych, liczenie się z czyimś zdaniem i wzajemny szacunek. Dzieci zaobserwowały, że dzięki łączeniu swoich pomysłów, słuchaniu odpowiedzi koleżanek lub kolegów można więcej osiągnąć, więcej rzeczy zauważyć i razem łatwiej dotrzeć do celu. Z drugiej strony, średniaki mogły doświadczyć, jak przyjemnie jest poczuć się docenionym, wysłuchanym oraz akceptowanym przez innych.

Tagi

GALERIA