Ekokulturalne przedszkole

W tym miesiącu dzieci z grupy Biedronki tworzyły przyjazne środowisku otoczenie...

Nasze przedszkole bierze udział w II edycji projektu ,,Ekokulturalne przedszkole”.

 

Celem projektu jest:

- poszerzanie świadomości ekologicznej przedszkolaków

- kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego

- rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska

- rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych

- zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste

- kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta

- nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym

 

W tym miesiącu tworzyliśmy przyjazne środowisku otoczenie. Każdy z przedszkolaków z grupy ,,BIEDRONKI’ przyniósł do sali roślinę doniczkową, którą będzie opiekował się cały rok. Od razu zrobiło się zielono ( dzień ten był również dniem, w którym dzieci przyszły ubrane na zielono).

Przedszkolaki próbowały podawać nazwy roślin, określiły warunki potrzebne do wzrostu kwiatów, a następnie wyznaczyły dyżurnych, którzy będą dbać o podlewanie roślin.

Tagi

GALERIA