Innowacja pedagogiczna - kodowanie

Kolejne zajęcia z kodowania, tym razem z wykorzystaniem małej maty i figur geometrycznych...

W tym tygodniu kodowaliśmy z wykorzystaniem małej maty do kodowania oraz kolorowych figur geometrycznych i strzałek do określania wielkości. Podczas zajęć dzieci utrwalały znajomość figur geometrycznych uczyły się pojęć związanych z wielkością oraz utrwalały znajomość kolorów. Zadania dzieci polegały na układaniu figur według określonego kodu, który wyznaczał cechy danej figury. W ten sposób dzieci tworzyły ciągi figur w oparciu o trzy cechy: kształt, kolor i wielkość. Podczas zajęć rozwijane było myślenie, koncentracja uwagi oraz koordynacja wzrokowo ruchowa.

GALERIA