ODPŁATNOŚĆ

Przypominamy o uiszczeniu opłaty za posiłki i godziny ponadwymiarowe...

Przypominamy o konieczności uiszczenia odpłatności za posiłki do 15 tego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni w naliczonej wysokości (nie mniej, nie więcej), wyjątek stanowi miesiąc XII i VI - gdzie wpłatę rodzic powinien uiścić za poprzedni miesiąc do dnia 15 tego danego miesiąca, a za miesiąc XII i VI do 28-go.

 

Rodzic może dokonać wpłat w dowolnej formie poprzez przelew bankowy lub w przedszkolu wpłacając tak jak d tej pory.

Wpłata na konto bankowe: 49 8110 1023 2003 0310 7738 0007.

W tytule przelewu proszę wpisać: imę i nazwisko dziecka oraz za jaki okres jest wpłata.

 

Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy przedszkola - za każdy dzień opóźnienia naliczane będą odsetki za zwłokę od zaległości ustawowych.