Spotkania informacyjne

Uprzejmie informujemy, że przekazywanie informacji na temat dzieci, będzie się odbywało w innej formie...

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, zmieniamy formę kontaktów nauczycieli z rodzicami. Dotychczasowe spotkania rodziców z nauczycielami, odbywające się raz w miesiącu, w czasie których przekazywane były informacje dotyczące dzieci, będą odbywały się w formie rozmowy telefonicznej. W przypadku pilnej potrzeby spotkania i omówienia konkretnej sprawy, jest możliwe spotkanie z nauczycielem po uprzednim kontakcie telefonicznym i uzgodnieniu terminu oraz godziny.

Tagi