Ważna informacja

Ważna informacja dla Rodziców i Nauczycieli...

Szanowni Państwo

na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 r. Przedszkole Samorządowe we Włosienicy będzie zamknięte.

 

We wskazanym okresie zadania przedszkola będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne

 

W związku z tym przedszkole będzie kontynuowało realizację programu wychowania
przedszkolnego. W tym okresie przedszkole w realizacji kształcenia na odległość, wykorzysta stronę internetową przedszkola oraz dostępne formy komunikacji bezpośredniej.

 

Kontakt i współpraca przedszkola z dziećmi i ich rodzicami odbywać się będzie poprzez:
-⁠⁠ pocztę e-⁠⁠mail,
-⁠⁠ telefon kontaktowy,
-⁠⁠ informacje i ogłoszenia na stronie internetowej przedszkola.
       

Przygotowane materiały nauczyciele będą wysyłać sukcesywnie na adresy e-mail Rodziców.


Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo zdrowia.

Leokadia Kukla dyrektor Przedszkola Samorządowego we Włosienicy.

Tagi