Rekrutacja - WAŻNE!

Ważna informacja dotycząca rekrutacji...

Drodzy Rodzice

Ze względu na zaistniałą sytuację informacja o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola na nowy rok szkolny 2020/2021, zostanie przekazana Wam telefonicznie w poniedziałek tj. 23.03.2020r.

 

Wszyscy rodzice dzieci zakwalifikowanych do naszego przedszkola powinni złożyć potwierdzenie woli przyjęcia.

W tym roku proponujemy złożenie jej w następujący sposób:

 

1. Pobrać ze strony przedszkola druk potwierdzenia, wypełnić go i dostarczyć do przedszkola do skrzynki pocztowej umieszczonej przy głównym wejściu. Druki takie będą się również znajdować przy skrzynce pocztowej przedszkola, gdzie można je od razu wypełnić i wrzucić do skrzynki.

 

2. Można też po wypełnieniu, zeskanować dokument lub zrobić zdjęcie i przesłać na adres poczty przedszkola pswlosienica@pswlosienica.gminaoswiecim.pl .

 

3. Ale jeżeli ktoś z Państwa nie możliwości tego zrobić tak jak podałam wyżej, może napisać

e-maila o podanej treści i wysłać na adres przedszkola:

 

…………………………                                                          ………………………………

(Imię i nazwisko rodzica)                                                                (miejscowość i data)

…………………………..

…………………………..

(adres do korespondencji)

 

POTWIERDZENIE  WOLI  PRZYJĘCIA  DZIECKA

DO  PRZEDSZKOLA  SAMORZĄDOWEGO WE WŁOSIENICY

 

Potwierdzam wolę przyjęcia mojego dziecka:………………………………………………

                                   / imię i nazwisko dziecka/

 

zakwalifikowanego do Przedszkola Samorządowego we Włosienicy na rok szkolny 2020/2021

 

                                                                                               ……………………………

 (czytelny podpis rodzica )

 

 

Potwierdzenie woli przyjęcia należy dostarczyć do przedszkola w dniach od 25.03. do 26.03.2020r.

 

Pozdrawiam wiosennie i życzę dużo zdrowia.

 

Leokadia Kukla

Dyrektor Przedszkola Samorządowego we Włosienicy