Magiczna moc bajek

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2019/2020 bierze udział w międzynarodowym projekcie czytelniczym „Magiczna moc bajek”...

Nasze przedszkole w roku szkolnym 2019/2020 bierze udział w międzynarodowym projekcie czytelniczym „Magiczna moc bajek”, który trwa od października 2019r do maja 2020r. W realizację projektu został zaangażowany oddział III – grupa starszaków.

Organizatorem Międzynarodowego Projektu Czytelniczego „Magiczna moc bajek” jest Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle. Autorkami Projektu są nauczycielki wychowania przedszkolnego:

  • Anna Zielińska - Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle
  • Ludmiła Fabiszewska - Miejskie Przedszkole Nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim.

Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

 

Zadania mają formę propozycji, do wyboru i są podzielone na osiem modułów oraz „Inne działania projektowe”, które mają być realizowane w czasie trwania projektu.

Nasze przedszkole dołączyło do projektu w grudniu 2019r. i do tej pory zrealizowano następujące zadania:

  • Moduł III „Czy inny znaczy gorszy?” – na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena pt. „Brzydkie kaczątko” przeprowadziliśmy zajęcia tematyczne i spróbowaliśmy odpowiedzieć na główne pytanie, wyjaśniając pojęcie tolerancji oraz akceptacji. Ponadto, wspólnie bawiliśmy się do piosenki Majki Jeżowskiej pt. „Kolorowe dzieci”, dzięki której dzieci mogły wyrazić swoją ekspresję wrażeń poprzez ruch i taniec.
  • Moduł IV "Jesteśmy Razem, pomagamy sobie Wzajemnie" – Różne rodzaje niepełnosprawności – na podstawie serii bajek „Bajki bez barier”, dotyczących niepełnosprawności, przeprowadziliśmy zajęcia tematyczne o ludziach słabosłyszących. Rozpoczęliśmy od przekazywania sobie „światełka ciszy”. Następnie, dzieci nauczyły się piosenki pt. „Budujemy ciszę”. W celu przybliżenia problemu niedosłuchu wspólnie przeczytaliśmy opowiadanie Aleksandry Chmielewskiej pt. „Ślimak”. Ponadto, dzieci miały okazję zapoznać się z alfabetem w języku migowym i nauczyć się pokazywać literowo swoje imię.

 

 

GALERIA