Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 29 stycznia 2020r. (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2020), składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim, odbywa się od 24 lutego do 13 marca 2020r...

SZANOWNI PAŃSTWO

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 29 stycznia 2020r. (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2020), składanie wniosków  o przyjęcie do przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Oświęcim, odbywa się od 24 lutego do 13 marca 2020r.

 

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie będą brały udziału  w rekrutacji. Rodzice/opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2020/2021.


Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone zostały w Uchwale Nr XVI/150/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18.12.2019 r.


 

Przypominamy że dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie będą brały udziału w rekrutacji. Rodzice/ opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie kryteriów należy składać w zaklejonej kopercie w kancelarii przedszkola  

do 13 marca 2020r. do godziny 15.30.

 

 

Do pobrania:

 

Zarządzenie nr 25/2020 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2020/2021 do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim.

 

Uchwała Rady Gminy Oświęcim nr XVI/150/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.