Aktywność ruchowa

Aktywność ruchowa dziecka w wieku przedszkolnym jest bardzo istotną sprawą...

Znaczenie aktywności ruchowej w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

 

Ruch jest przejawem życia, towarzyszy człowiekowi od chwili urodzin. Jest czynnikiem kształtującym organizm człowieka i jego funkcje.

Aktywność fizyczna jest szczególnie ważna u dzieci, które znajdują się w fazie intensywnego wzrostu, wzmacniania i doskonalenia. Występujący u dzieci głód ruchu jest wyrazem podświadomej chęci zaspakajania tej potrzeby zapewnienia niezbędnego czynnika  stymulującego rozwój. Dlatego aktywność powinna być rozwijana już od najmłodszych lat.

Ograniczenie aktywności ruchowej jest zdecydowanie niekorzystne, gdyż opóźnia rozwój dziecka. Aktywność ruchowa pełni cztery funkcje:

 

Funkcja stymulacyjna

· Poprzez ruch mięśnie wykonujące pracę zwiększają swój przekrój, objętość, siłę i sprężystość. Równocześnie następuje wzmocnienie, pogrubienie i wzrost elastyczności i wytrzymałości ścięgien oraz więzadeł.

· Ruch sprzyja mineralizacji kości zwiększając ich masę (gęstość) i zarazem twardość  i sztywność.

·Wysiłek fizyczny mobilizuje układ krążeniowo - naczyniowy. Występujące przy pracy  mięśni większe zapotrzebowanie na transportowane przez krew środki odżywcze i tlen powoduje szybsze krążenie krwi i wzmożoną akcję serca, które wzmacnia się  i rozbudowuje.

·Ruch uaktywnia układ oddechowy, gdyż płuca muszą wykonać zwiększoną pracę.   Oddech przy wysiłku staje się głębszy i szybszy. Dzięki temu wzrasta pojemność życiowa płuc, a także ilość przyswajanego tlenu - więcej go dociera do rozwijających się narządów.

·Aktywność fizyczna pobudza dojrzewanie układu nerwowego. Przyspiesza to rozwój motoryczności.

·Dzięki ruchowi dziecko poznaje otaczający je świat, wzbogaca swoje doświadczenia, kształtuje pamięć i uwagę. Rozwija swoją samodzielność. Zabawy i ćwiczenia w grupie   uczą zachowań prospołecznych  - dziecko podporządkowuje się obowiązującym

  normom i zasadom.

 

Funkcja adaptacyjna

·Przystosowanie organizmu dziecka do zmieniających się warunków życia: klimatu, temperatury, wilgotności, ciśnienia, warunków społecznych i materialnych, pracy,  nauki, trudności dnia codziennego.

·Przez ruch i ćwiczenia fizyczne dziecko może hartować organizm, czyli zwiększyć granicę tolerancji na bodźce czy czynniki ze strony środowiska: zimno, ciepło, wiatr, wilgotność powietrza, warunki pracy i nauki, a także odporność na czynniki psychiczne (stres) i społeczne.

 

Funkcja kompensacyjna

(wyrównawcza)

·Ruch, jako czynnik korzystny, prozdrowotny ma zrównoważyć bilans bodźców działających na młody organizm. Ma wyrównać niekorzystne działanie takich bodźców, jak np.: telewizja, komputer. Wpływając na ożywienie organizmu aktywność fizyczna ma przywrócić niezbędną dla prawidłowego rozwoju organizmu dziecka równowagę czynników korzystnych i szkodliwych.

 

Funkcja korekcyjna

·Działania korekcyjne stosuje się najczęściej u dzieci z wadami postawy, ale można je

wykorzystywać u dzieci z otyłością, astmą czy niektórymi zaburzeniami układu krążenia.

Funkcja korekcyjna jest wiec funkcją terapeutyczną i leczniczą.

 

Należy pamiętać, że aktywność ruchowa to ważny element:

·prawidłowego rozwoju organizmu, jego układów i narządów;

·rozwijania funkcji i wydolności organizmu;

·tworzenia poprawnej postawy i budowy ciała;

·przystosowanie do życia w otaczającym środowisku przyrodniczym                              i   społecznym;

·zapobieganie chorobom;

·rozwoju psychicznego i społecznego;

·terapii wielu zaburzeń i chorób.

Piramida zdrowego żywienia jest dość dobrze znana dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Podstawę piramidy zdrowego żywienia stanowią produkty zbożowe, a w następnej kolejności warzywa i owoce oraz nabiał, które należy uzupełnić o potrawy mięsne  i rybne oraz odpowiednią ilość wody. Jednocześnie zaleca się ograniczenie spożycia tłuszczów, słodzonych napojów i soli.

Na wzór piramidy zdrowego żywienia specjaliści opracowali piramidę aktywności fizycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, składającą się  z czterech pięter.

 

Najniższe z nich (a jednocześnie podstawowe) dotyczy najprostszych form ruchu, związanych z codziennymi czynnościami, takimi jak wchodzenie po schodach, pokonywanie pieszo trasy do szkoły lub przedszkola, korzystanie z placu zabaw czy spacery z psem. Dobrze byłoby, aby ograniczenie używania windy, schodów ruchomych, samochodu czy środków komunikacji miejskiej stało się naszym prozdrowotnym nawykiem, aby -mówiąc językiem obiegowym - weszło w krew zarówno dzieciom, jak    i dorosłym.

Na drugim piętrze piramidy znajdują się powszechnie znane postacie aktywności fizycznej, na przykład jazda na rowerze lub zabawy z piłką, z których dzieci powinny korzystać przynajmniej, co drugi dzień. Ich celem jest podniesienie tętna w czasie wysiłku. Ten rodzaj aktywności powinien trwać jednorazowo minimum 20 minut.

Trzecie piętro piramidy mogą zajmować takie formy ruchu, jak pływanie oraz lubiane przez dziewczęta ćwiczenia o charakterze rytmiczno - tanecznym lub preferowane przed chłopców sporty walki. Zazwyczaj są to zajęcia zorganizowane, prowadzone przez specjalistów. Zaleca się korzystanie z nich co najmniej 2-3 razy w tygodniu. Do aktywności fizycznej z trzeciego piętra  piramidy warto wybrać dla dziecka jego ulubioną formę ruchu. Celem stosowania tych ćwiczeń jest przede wszystkim rozwinięcie siły i wytrzymałości oraz zadbanie o elastyczność mięśni.

Na wierzchołku piramidy  umieszczono bierne formy wypoczynku. Niektóre z nich są zalecane i potrzebne do właściwego funkcjonowania. Na przykład  nasz organizm potrzebuje stosownej ilości snu, a po ćwiczeniach ruchowych odpowiedniej ilości wypoczynku. Jeśli jednak w ciągu dnia dziecko zbyt dużo czasu spędza przy komputerze i przed ekranem telewizora, nie ma to nic wspólnego z dbałością o jego zdrowie. Oczywiście trudno wyobrazić sobie współczesne życie bez możliwości dostępu do komputera, Internetu lub telewizji. Rolą rodziców jest kontrolowanie czasu spędzanego przez dziecko                 w ten sposób oraz ustalenie i konsekwentne respektowanie rozsądnych ograniczeń czasowych.

Biorąc pod uwagę, że dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wymaga jeszcze  opieki rodziców (np. podczas zabawy na placu zabaw), warto poświęcić spędzony razem czas na wspólną aktywność fizyczną (szczególnie na powietrzu). Z pewnością przyniesie to korzyści zdrowotne obu pokoleniom oraz wpłynie na umocnienie rodzinnej więzi emocjonalnej.

 

Źródło:http://www.zachowajrownowage.pl/pl/piramida- aktywności- fizycznej

-dla-dzieci –w – wieku – przedszkolnym-i-wczesnoszkolnym-2/