Olimpiada matematyczna

Dzieci z oddziału II i III uczestniczyły w OLIMPIADZIE MATEMATYCZNEJ...

Bardzo ważne jest, aby już w przedszkolu po przez zabawę, rozwijać umiejętności matematyczne dzieci, dlatego też dzieci z oddziałów II i III, mogły sprawdzić swoje umiejętności podczas olimpiady matematycznej, przeprowadzonej w poszczególnych grupach. Podczas olimpiady dzieci pracowały w grupach, przez co uczyły się zgodnej współpracy ze sobą. W trakcie rozwiązywania zadań, dzieci były bardzo skupione i starały się wspólnie omawiać wszystkie pomysły. Zadaniem przedszkolaków było min., uporządkowanie rozsypanki cyfr od 1 do 10, sprawdzenie swoich umiejętności słuchowych oraz matematycznych podczas słuchania i liczenia dźwięków wrzucanego makaronu do kubka, kolorowanie rysunku według podanego kodu oraz  tworzenie zbiorów i porównywanie ich liczebności.

Podczas olimpiady dzieci bardzo dobrze się bawiły oraz wykazały się dużą wiedzą matematyczną oraz umiejętnością jej zastosowania w praktyce.

 

GALERIA