Prawa Dziecka

Nasze Przedszkole bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym UNICEF ,,Szkoła z Prawami Dziecka''...

Nasze Przedszkole bierze udział w ogólnopolskim  projekcie edukacyjnym  UNICEF ,,Szkoła z Prawami Dziecka''.   W 2019 roku obchodzimy wyjątkową, bo już 30 rocznicę uchwalenia najważniejszego na świecie dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych – Konwencji o Prawach Dziecka.  Edukacja o prawach dziecka, to niezwykle istotny element całego procesu kształcenia. Stanowi podstawę budowania otwartego na świat społeczeństwa obywatelskiego, dając dzieciom wiedzę i umiejętności korzystania z przysługujących im praw. Jest też istotnym czynnikiem kształtującym postawy młodych ludzi, ich system wartości, a w konsekwencji wpływa także na klimat szkoły, przedszkola. Świadome swoich praw dzieci wiedzą, gdzie w razie potrzeby udać się po pomoc i jak zareagować, gdy czują, że prawa ich lub ich rówieśników
są naruszane. 

W związku z tym od maja do czerwca zostały prowadzone zajęcia, na których w szeroki i dokładny sposób zostały omawiane prawa dziecka. Przedszkolaki zapoznały się z dokumentem Konwencji o Prawach Dziecka oraz wykonywały szereg zadań, aby jak najlepiej te prawa zapamiętać i przyswoić. Celem tego projektu było zwrócenie uwagi na znaczenie edukacji o prawach dziecka, zapoznanie dzieci z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka oraz wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka w lokalnej społeczności.

W naszej gminie znalazły się osoby, które szerzą ideę praw dzieci i pomagają im w różnorodny sposób. W związku z powyższym, zostały one odznaczone  „Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka”. Uroczyste wręczenie odznak odbyło się 24.06.2019r., podczas Święta Rodziny, a otrzymali je: Wójt Gminy Oświęcim Pan Mirosław Smolarek, z - ca Wójta Gminy Oświęcim Pani Halina Musiał, Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych Gminy Oświęcim Pani Agata Michalska, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Aleksandra Sośniok oraz Pan Grzegorz Krawczyk.

Osoby te, swoją postawą i działaniami, udowodniły że zależy im na dobru dzieci, za co serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

GALERIA