Dyżur wakacyjny

Zapisy na dyżur wakacyjny w Przedszkolu Samorządowym we Włosienicy...

Harmonogram dyżurów wakacyjnych przedszkoli na terenie Gminy Oświęcim w 2017 r.

 

 

Zgłoszenia na dyżur wakacyjny w Przedszkolu Samorządowym we Włosienicy przyjmowane są w terminie

do 31 maja 2017r.

 

Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny można pobrać w kancelarii przedszkola lub ze strony internetowej.

 

Prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny należy złożyć w przedszkolu.