Mali Mieszkańcy Gminy Oświęcim

Dzieci znakomicie poradziły sobie z rozpoznaniem herbów gminnych sołectw...

We wtorek 18  czerwca mali mieszkańcy Gminy Oświęcim czyli dzieci z oddziału Żabek zakończyły realizację innowacji pedagogicznej pt.: „Poznajemy Gminę Oświęcim” autorstwa nauczycieli: Beaty Bernaś-Kulak  i Barbary Toczek.  Przedszkolacy uczestniczyli w zajęciach, które odkryły jak wiele wiadomości zdobyli oni o naszej gminie w ciągu całorocznych działań. Dzieci znakomicie poradziły sobie z rozpoznaniem herbów gminnych sołectw, świetnie odpowiadały na pytania wylosowane na zagadkowym kole dotyczące ważnych miejsc w gminie, rodzimej przyrody i gminnej kultury, bez trudu dopasowały fotografie przedstawiające obiekty gminne do miejscowości. Rodzice oraz zaproszeni goście: wójt gminy p. Mirosław Smolarek, z-ca wójta p. Halina Musiał, dyrektor CUW p. Agata Michalska, p. Lucyna Olesiak z KGW, p. Magdalena Pawlusiak - bibliotekarka, p. Zygmunt Stanclik- przyjaciel przedszkola, byli zachwyceni rozległą wiedzą przedszkolaków. Dzieci za całoroczną aktywność zostały nagrodzone upominkami. Gratulujemy!!!

 

GALERIA