Spotkanie z policjantami

Znamy zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię...

W piątek  5 kwietnia  odwiedzili nas panowie policjanci z Powiatowej Komendy Policji w Oświęcimiu: dzielnicowy p. Marek Łata i p. Mariusz Cyrek. Panowie policjanci przypomnieli zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu oraz podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Policjanci wytłumaczyli jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Na pożegnanie  przedszkolaki wręczyły gościom pamiątkowy dyplom z podziękowaniem. Pięknie dziękujemy za wizytę w przedszkolu!!!

 

GALERIA