Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

W miesiącu wrześniu Przedszkole Samorządowe w Porębie Wielkiej przystąpiło do realizacji międzynarodowego projektu edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”, którego celem było kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała" objęty był honorowym patronatem przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz między innymi przez Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola i Wydawnictwo Edukacyjne MAC.

Projekt Edukacyjny był odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Realizacja projektu pozwoliła nam na zapoznanie przedszkolaków z historią państwa polskiego i symbolami narodowymi, na poznawanie tradycji, zwyczajów i obrzędów ludowych z różnych regionów Polski, poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych oraz wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

Cała społeczność naszego przedszkola aktywnie włączyła się w realizację projektu „Piękna Nasza Polska Cała”. Wspólnie zrealizowaliśmy 14 zadań z listy propozycji. Przy realizacji wybranych zadań pomagali nam także rodzice.

 

Zadanie 1

Przedszkolaki nauczyły się i zaśpiewały Hymn Polski – Mazurek Dąbrowskiego. Hymn został zaśpiewany przez wszystkie przedszkolaki  9 listopada 2018 r. podczas przedstawienia programu artystycznego z okazji 11 listopada. Tym samym przyłączyliśmy się także  do bicia rekordu dla Niepodległej.

 

Zadanie 2

Zostały przeprowadzone zajęcia otwarte dla rodziców o tematyce patriotycznej. Zadanie zostało zrealizowane w najstarszej grupie wiekowej w grupie dzieci sześcioletnich „Tropicieli”. Rodzice mieli okazję zobaczyć program artystyczny przygotowany na uroczystość obchodów 11 listopada oraz wykonywać wspólnie z dziećmi prace plastyczne.

 

Zadanie 3

Grupa „Tropicieli” zaprosiła wszystkie przedszkolaki na występ przygotowany z okazji 11 listopada, którego prezentacja odbyła się 9 listopada 2018 r. Wszyscy uczestnicy uroczystości posiadali biało-czerwone kotyliony, które dopełniały odświętne stroje.

 

Zadanie 4

Przedszkolaki grupy „Marynarzy” nauczyły się piosenki  pt. „Maszerują dzieci drogą”  oraz pieśni „Przybyli ułani”, które zostały  zaprezentowane podczas „Festiwalu Piosenki Patriotycznej” zorganizowanego z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w którym wzięły udział dzieci z siedmiu przedszkoli naszej gminy.

 

Zadanie 5

Grupa starszaków zapoznała się i nauczyła ludowego tańca – krakowiak. Taniec został zaprezentowany podczas uroczystości przedszkolnej z okazji 11 listopada oraz  podczas Gminnej Akademii z okazji obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowanej 11 listopada w Domu Ludowym w Porębie Wielkiej.

 

Zadanie 6

Przedszkolaki uczyły się także wierszy o tematyce patriotycznej. Dzieci z grupy „Myszek” i „Pszczółek” nauczyły się i zaprezentowała wiersz Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka” oraz „Barwy ojczyste” Czesława Janczarskiego.

 

Zadanie 7

W salach przedszkolnych wszystkich oddziałów zostały zorganizowanie kąciki o tematyce patriotycznej. Kąciki te sprzyjały także realizacji całorocznego cyklu zajęć „Kto Ty jesteś – Polak mały” realizowanego w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019.

 

Zadanie 9

Dzieci z wszystkich grup poznawały i uczyły się prostych tańców i zabaw ludowych. Przedszkolaki z najmłodszej grupy „Myszek” zatańczyły taniec „Grozik” oraz „Poszło dziewczę po ziele”.

 

Zadanie 10

„Według przepisu Babci lub Dziadka” – dzieci z grupy „Pszczółek” wspólnie z nauczycielem upiekły w przedszkolu chleb, który wszystkim bardzo smakował.

 

Zadanie 12

„Piękna nasza Polska cała” – dzieci z grupy „Marynarzy” wspólnie z nauczycielem wybrały miejsca w Porębie Wielkiej, które po sfotografowaniu znalazły się na pocztówce wykonanej w formie kolażu ze zdjęć. Pocztówka została wysłana i mamy nadzieję, że znajdzie się również na pocztówkowej mapie Polski.

 

Zadanie 13

„Napisz kartkę Bohaterom” – dzieci z grupy „Marynarzy” i „Tropicieli” wspólnie z rodzicami pisali kartki dla Bohaterów, które w liczbie 45 zostały przesłane na adres fundacji.

 

Zadanie 16

W ogrodzie przedszkolnym zostało posadzone „Drzewo Pamięci” – jako symbol życia i wolności. Zostało ono posadzone 9 listopada 2018r. po uroczystości przedszkolnej z okazji 11 listopada. Drzewko będzie pamiątką wspólnych działań uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

        

Zadanie 17

W przedszkolu został także zorganizowany konkurs fotograficzny dla rodziców pt. „Piękna Nasza Ojczyzna” – celem konkursu było pokazanie wyjątkowości regionów naszego kraju

a w szczególności najbliższej okolicy i regionu. Prace konkursowe zostały zaprezentowane także podczas „Festiwalu Piosenki Patriotycznej”.

 

Zadanie 18

„Szlakiem historii” – przedszkolaki z grupy „Marynarzy” wybrały się na pieszą wycieczkę w celu poznania zabytków kultury najbliższej okolicy, dorobku historycznego, kultury, architektury i tradycji. Wieś Poręba Wielka  to miejscowość najbliższa sercu naszych przedszkolaków.  Znajduje się w niej wiele ciekawych miejsc, zabytków. Podczas jesiennej wycieczki dzieci miały okazję na żywo zobaczyć historyczne miejsca: drewniany kościół parafialny pod wezwaniem św. Bartłomieja, kadłub starego dębu na placu przy kościele z wymurowaną wewnątrz kapliczką zawierającą figurę Najświętszej Marii Panny, XIX-wieczny pałac w stylu neogotycko-mauretańskim, gdzie do 31.08.2018 r. mieściła się szkoła podstawowa, park krajobrazowy o charakterze leśnym z II połowy XIX wieku otaczający pałac oraz przydrożne figurki – Serca Pana Jezusa z 1894 r. oraz św. Jana Nepomucena z XVIII wieku. Przedszkolaki wzbogaciły wiedzę o zabytkach swojej miejscowości - dziedzictwie naszego regionu i kraju.

 

Realizacja powyższych zadań oraz ich różnorodność pozwoliła dzieciom na usystematyzowanie wiedzy o Polsce oraz poznanie tradycji i historii o własnym miejscu zamieszkania.

W miesiącu grudniu realizacja projektu została zakończona a sprawozdanie wraz ze szczegółowym opisem działań i wybranymi zdjęciami zostało zamieszczone na stronie czasopisma "Bliżej Przedszkola".

Dzięki podjętym działaniom w miesiącu lutym otrzymaliśmy Certyfikat udziału w projekcie z czego jesteśmy bardzo dumni.

GALERIA