Projekt edukacyjny „Teatr” w grupie Kotków

Wizytą w Oświęcimskim Centrum Kultury na przedstawieniu pt. „Dzika Afryka” w wykonaniu aktorów z Teatru Współczesnego w Krakowie, rozpoczęła się realizacja projektu edukacyjnego „Teatr” w grupie Kotków. Poprzez różnorodne zajęcia związane z tematem projektu: zabawy teatralne, filmy edukacyjne, samodzielne wykonywanie lalek, kukiełek, marionetek, pacynek, masek, odgrywanie ról, scenek, wcielanie się w postacie dzieci wzbogacają wiedzę i słownictwo związane z teatrem, próbują odgrywać role, rozwijają mowę, właściwą artykulację, rozwijają wyobraźnię i twórcze myślenie.

Główne cele projektu:

  • Odkrywanie i doskonalenie umiejętności aktorskich poprzez zabawy teatralne
  • Zapoznanie z różnorodnymi technikami dramowymi
  • Poznanie zasad zachowania się w miejscach publicznych
  • Wzbogacenie słownika czynnego o pojęcia związane z teatrem.
  • Poznanie historii oraz rodzajów teatru.
  • Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci.
  • Uwrażliwianie na piękno słowa mówionego.
  • Nauka kontrolowania oddechu i brzmienia głosu.
  • kształtowanie odporności emocjonalnej przez swobodne wypowiedzi na forum grupy, zabawy teatralne i dramowe;

Dzieci bardzo chętnie, z dużym zaangażowaniem biorą udział w zajęciach. Uczą się poprzez aktywne działanie, twórcza zabawę. Z każdym dniem odważniej  podejmują aktorskie zadania.

Tagi

GALERIA