Rekrutacja 2021/2022

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022...

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Szanowni Państwo,

 Informujemy że zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2021 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 18 stycznia 2021 r. (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2021), składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim, będzie odbywać się od 24 lutego do 12 marca 2021 r.

 

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie będą brały udziału w rekrutacji. Rodzice/opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2021/2022.

 

Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone są w Uchwale Rady Gminy Oświęcim nr XVI/150/19 z dnia 18 grudnia 2019 r.

 

Szczegóły rekrutacji (w tym oferta przedszkoli, wniosek o przyjęcie do przedszkola, wymagane dokumenty) są podane na stronach internetowych poszczególnych przedszkoli.

 

Dokumenty niezbędne do rekrutacji, znajdują się w załącznikach poniżej.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz terminy postępowania uzupełniającego
na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

24 lutego - 12 marca 2021 r.

22 - 30 kwietnia 2021 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15 - 17 marca 2021 r.

4 - 7 maja 2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 marca 2021 r.

10 maja 2021 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

25 - 26 marca 2021 r.

11 - 14 maja
2021 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29 marca 2021 r.

21 maja 2021 r.

 

 

Zarządzenie nr 9/2021 Wójta Gminy Oświęcim w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Oświęcim.

 

Uchwała Rady Gminy Oświęcim nr XVI/150/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

Uchwała Rady Gminy Oświęcim nr XVIII/168/20 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/150/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18 grudnia 2019 r. dotyczącej określenia kryteriów dla drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Oświęcim oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.