Zmagania sportowe we Włosienicy

V Gminne Zmagania Sportowe organizowane przez Przedszkole Samorządowe we Włosienicy pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Oświęcim odbyły się 31.05.2019r...

V Gminne Zmagania Sportowe organizowane przez Przedszkole Samorządowe we Włosienicy pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Oświęcim odbyły się 31.05.2019r.

Hasło, które towarzyszyło zawodnikom to: ,,W zdrowym ciele zdrowy duch, każdy przedszkolak ćwiczy jak zuch”.

W zmaganiach wzięli udział przedstawiciele wszystkich przedszkoli z naszej gminy.

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem na czele, którego szedł sołtys wsi Włosienica pan Władysław Zaliński niosący pochodnię. Zapalił znicz, dając tym samym znak do rozpoczęcia zmagań, a następnie dyrektor przedszkola pani Leokadia Kukla przywitała uczestników zawodów oraz zaproszonych gości, którzy zasiedli w jury. Byli to:

- zastępca wójta Gminy Oświęcim pani Halina Musiał

- dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych pani Agata Michalska

- dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim pani Jadwiga Szczerbowska

- sołtys wsi Włosienica pan Władysław Zaliński

W jury zasiadła również dyrektor przedszkola pani Leokadia Kukla.

Zanim jednak przystąpiliśmy do zabawy zainaugurowaliśmy obchody XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom. Z uwagi na fakt, iż w tym roku odbywa się on pod hasłem ,,Sportowcy czytają dzieciom – wychowanie przez sport i czytanie” przedstawiciel LKS Włosienica pan Tomasz Stachura przeczytał  dzieciom opowiadanie ,,Remis” Grzegorza Kasdepke.

Po krótkim ślubowaniu drużyny zajęły przydzielone im miejsca i mogliśmy już rozpocząć sportową rywalizację. Walka trwała podczas 8 konkurencji. Startowały nie tylko dzieci, ale również ich nauczycielki. Wszyscy z wielkim poświęceniem dążyli do osiągnięcia jak najlepszego wyniku.

Jury przydzieliło wszystkim I miejsce. Wręczyło pamiątkowe puchary, medale i dyplomy.

Na zakończenie zastępca Wójta Gminy Oświęcim pani Halina Musiał złożyła dzieciom najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzącego Dnia Dziecka i wręczyła cukierki.

 

Dyrektor oraz  Rada Pedagogiczna Przedszkola Samorządowego we Włosienicy dziękuje sponsorom za pomoc w organizacji zmagań sportowych: Gminie Oświęcim, Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim oraz przedstawicielom LKS ,,Sygnał” z Włosienicy za pomoc przy przeprowadzaniu konkurencji sportowych.

GALERIA