Innowacja pedagogiczna

W roku szkolnym 2016/2017 realizujemy w naszym przedszkolu innowację pedagogiczną pt. ,,Mali badacze"...

W roku szkolnym 2016/2017 realizujemy w naszym przedszkolu innowację pedagogiczną pt. ,,Mali badacze"...

 

Cele i zadania innowacji to:

- Stwarzanie możliwości poznania poprzez odkrywanie, eksperymentowanie,  przeżywanie i poszukiwanie.

- Umożliwienie dzieciom poznania, zrozumienia i zapamiętania podstawowych wiadomości o zasadniczych obiektach i zjawiskach środowiska przyrodniczego       i zachowania się w nim.

- Stwarzanie możliwości identyfikacji ze środowiskiem i znalezienie w nim swojego miejsca.

- Poznanie otaczającej rzeczywistości i zrozumienie zależności wszystkich jej elementów.

- Uświadomienie dzieciom, że każde nasze działanie wywiera wpływ na otoczenie.

- Kształtowanie umiejętności dostrzegania pozytywnych i negatywnych skutków oddziaływań człowieka na środowisko.

- Wyrabianie pozytywnych nawyków w codziennym działaniu na rzecz środowiska i społeczności.

- Nabywanie wiedzy i umiejętności dbania o własne zdrowie. Respektowanie prawa wszystkich do życia w zdrowych i przyjaznych warunkach.

- Rozbudzenie świadomości i wiary we własne możliwości skutecznego działania