Bezpieczne przedszkole

Dzieci utrwalały zasady Kodeksu Przedszkolaka, zasady bezpiecznego zachowania na drodze, w domu i w przedszkolu...

Pod koniec maja wszystkie  dzieci  uczestniczyły w zajęciach pod hasłem „Bezpieczne Przedszkole”.  Głównym celem zajęć było uwrażliwienie  dzieci na niebezpieczeństwa i uświadomienie im jak ważne jest przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się. Dzieci utrwalały zasady Kodeksu Przedszkolaka, zasady bezpiecznego zachowania na drodze, w domu i w przedszkolu, zasady bezpiecznej zabawy w ogrodzie przedszkolnym.  Podczas zajęć stosowano pogadankę, dramę, pokaz oraz działania praktyczne. Przedszkolacy oglądali obrazki, historyjki, rozwiązywali zagadki oraz działali plastycznie. Ważnym elementem zajęć było przypomnienie numerów alarmowych.

 

 

GALERIA