ZMIANA TERMINU SPOTKANIA z Panem Markiem Sowa - Marszałkiem Województwa Małopolskiego

Informujemy, iż w związku z zobowiązaniami zawodowymi Pana Marszałka Marka Sowy zmianie ulega terminu spotkania z Członkami oraz Beneficjentami LGD. Spotkanie odbędzie się w najbliższyCZWARTEK, tj. 7 kwietnia 2011 roku o godzinie 17:30

 

Informujemy, iż w związku z zobowiązaniami zawodowymi Pana Marszałka Marka Sowy zmianie ulega terminu spotkania z Członkami oraz Beneficjentami LGD. Spotkanie odbędzie się w najbliższy

 

CZWARTEK, tj. 7 kwietnia 2011 roku o godzinie 17:30

.

________________________________


Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek Sowa przyjął zaproszenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Dolina Soły" do udziału w spotkaniu z członkami naszego Stowarzyszenia i obsługiwanymi przez LGD beneficjentami PROW 2007-2013. Spotkanie odbędzie się 8 kwietnia 2011 roku (piątek) o godzinie 16:00 w świetlicy sali gimnastycznej Gimnazjum w Rajsku – obok siedziby LGD „Dolina Soły”, ul. Edukacyjna 9.

 

Celem spotkania ma być przede wszystkim omówienie zagadnień dotyczących współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie środków i realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Przypominamy, iż to właśnie Samorząd Województwa jest instytucją prowadzącą formalną ocenę wniosków składanych przez lokalnych beneficjentów za pośrednictwem LGD „Dolina Soły” w ramach działań „Małe Projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi”, podpisuje umowy o przyznaniu pomocy finansowej i rozpatruje wnioski o płatność po zrealizowaniu projektów przez beneficjentów.

 

Mając na uwadze, iż stanowisko i działania Marszałka Województwa mają ogromne znaczenie dla ewentualnego usprawnienia współpracy podmiotów wdrażających dotacje w ramach PROW, jak również wielką wagę władz województwa dla samego funkcjonowania LGD, serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” oraz osoby, których wnioski zostały przez LGD skierowane do dofinansowania.

 

 Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Tagi