Konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną

 

Tradycyjnie już - jak co roku -

w Niedzielę Palmową

Gminna Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu
z/s w Grojcu

zaprasza wszystkich mieszkańców

Gminy Oświęcim

do wzięcia udziału w konkursie

na najpiękniejszą palmę wielkanocną.

 

 

Szczegóły w załączonym regulaminie.

 

______________________________

Regulamin konkursu

na palmę wielkanocnąI.        Organizator konkursu:

 Gminna Biblioteka Publiczna w Oświęcimiu z/s w Grojcu.


II. Cele konkursu:


Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza też okazję do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego zdobienia palm.

  

III. zasady uczestnictwa:

1.W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Oświęcim – konkurs otwarty.

 

2.Na konkurs należy dostarczyć jedną własnoręcznie wykonaną palmę wielkanocną.

 

3.Warunkiem udziału jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej, użycie naturalnych tworzyw i tradycyjnych form zdobniczych.

 

4.Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne i estetyczne.

 

5.Oceny prac dokona jury wyłącznie w kategorii: prace indywidualne.

 

6.Dla zwycięzców konkursu (3 pierwsze miejsca) organizatorzy przygotowali atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

7.Prace należy dostarczyć do Remizy OSP w Rajsku 17 kwietnia (Niedziela Palmowa) 2011 r. w godz. 14:00-14:30

 

8.Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 17 kwietnia 2011 r., o godz. 15:00 w sali Remizy OSP w Rajsku podczas imprezy: „Spotkanie z tradycją świąteczną – Wielkanoc 2011”.

 

9.W sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.

 

10.   Informacji w sprawie konkursu udziela Dyrektor Gminnej Biblioteki Barbara Gasidło lub instruktor bibl. Jadwiga Szczerbowska, tel. 33 8428-132 .

 

 

Tagi